Vandra i Junsele

Vandra utefter några av Junsele sockens gamla pilgrimsleder /kyrkvägar.                   

 

Uppmärkta vandringsleder:                                                 

 *RIDVÄGEN

Mo –Fransåsen  ca 19 km 

Start vid klockstapeln i Mo. Följ sedan stigen från båtmans Tryggs gamla torp i Mo. Besök hälsokällan, gå stigen till Bredvattensvägen vid ”Skrömttjärna”. Följ vägen förbi gårdarna vid Mjösjön vidare till kvarn-dammen och stigen upp till raststugorna på Fransåsen.                               

*Kyrkvägen Edens by-Mo

   ca  6.5 km         

Stigen ansluter vid ”kyrkrena” mitt i Edens by, till kyrkstigen som kommer från Kläppsjö. Den går över bron vid ån Uman och utefter Ångermanälvens nipor över Bräntlandet till Mo.

* Kyrkvägen Kläppsjö – Eden

    ca. 12 km

Vandringen börjar från Kläppsjöns östra sida och går sedan till Kyrkviken. Över Skalberget till Rängsjön, vidare över Stockberget och Stormyran till Eden. 

Den gamla kyrkplatsen i  Mo by

Mo klockstapel
Mo klockstapel

Från medeltiden genom århundradena, har kyrkvägarna från Junseles byar använts, för att färdas till dåtidens centrala samlingsplats- den gamla sockenkyrkan i Mo.

I Mo fanns kyrkogården, prästgården, gästgiveri, sockenmagasinet, tiondeladan och sockenstugan.

Vid kyrkplatsen hölls marknad fram till år 1630, där samerna sålde skinn och kött i utbyte mot andra varor. Här fanns även en tullstation. Allt som passerade denna gräns mot ”ödemarken” i norr, vägdes här på tullvåg.

1885 byggdes den nuvarande kyrkan i Junsele på andra sidan Ångermanälven, samtidigt revs den gamla sockenkyrkan i Mo.

*Allm. info+bokn.: * Wild West Adventure  tel. 070-6986062    info@wildwestadventure.se

* Junsele Turistbyrå Forumv.  4  tel. 0621-10155. www.junsele.nu

* Vid info-platser i Mo, Eden, Kläppsjö finns kartor och foldrar.

/Monica Blomström 2010-08-10