Nu är planeringen i gång för fullt

Nu är planeringen i gång för fullt – för ett trevligare centrum i Junsele samhälle.

TÅ´s reporter Katarina Östholm och Gunilla Rudehill med skisserna.
TÅ´s reporter Katarina Östholm och Gunilla Rudehill med skisserna.

Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor har en arbetsgrupp som speciellt arbetar med centrumupprustning i kommunens tätorter.

 Vid ett arbetsmöte för Centrumgruppen, som var på plats i Junsele den 21 mars var även  Junsele lokala råds ledamöter med  i en rundvandring. Där fick vi direkt på plats information av ansvariga tjänstemän och diskuterade samt lämna förslag till kompletteringar och ändringar av projekteringen av park o lekområdet, upprustningen av va-nätet, skyltning och upprustning av vägar. Vi diskutera den nya återvinningsstationen, busskurer m m  samt fick information om praktiska och tekniska lösningar på de olika delförslag och nya skisser som tagits fram.

Diskussion vid bankhuset.
Diskussion vid bankhuset.

 Under ett offentligt möte som Lokala rådet kallade till på Forum senare samma dag, informerade kommunarkitekten Gunilla Rudehill och de övriga ledamöterna i centrumgruppen om vad som kommer att göras nu, år 2011.

Kommunarkitekt Gunilla Rudehill på Forum
Kommunarkitekt Gunilla Rudehill på Forum

Park-och lekområdet mellan Medborgarkontoret/Forum samt PA Bygg kommer att färdigställas – huset i området håller nu på att rivas samt en del träd fälls,

I  år  flyttas även återvinigsstationen till kommunens mark bredvid OK, efter semestertiden i sommar kommer en förberedande upprustning av va-nätet att  göras efter Köpmangatan.

Centrumgruppen förhandlar också med Trafikverket, som ansvarar för Köpmangatan, om en upprustning efter gatan som även omfattar trottoarer och planteringar under 2012.

Många andra frågor och synpunkter kom upp på mötet, som samlade ett 30-tal deltagare bl a om behovet av en ordentlig upprustning av vägen upp till Djurpark och Campingen.

 På  Junsele Medborgarkontor i entre´n, finns information samt de senaste skisser och förslagen som Centrumgruppen tagit fram, som är ett  arbetsmaterial inför den kommande planeringen, för att få till ett trevligare Centrum i Junsele.