Rädda tandvården i Junsele

Turerna har varit många sedan den kalla februarikvällen för drygt en månad sedan -då över 300 Junselebor samlades på Forum för att påbörja kampen för att få behålla tandläkarmottagningen i Junsele.

Artiklar och insändare har skrivits i TÅ, kontakter har tagits med kommunen, inventering av den utrustning som kommer att bli kvar på tandläkarmottagning har gjorts tillsammans med personal från landstinget.  

En Facebook-sida om att Rädda tandvården i Junsele, har lagts upp. Denna sida har över 400 personer använt hittills och där kan man följa hur kampen dag för dag har utvecklats, information om landstingets underlag och kriterier för beslutet att lägga ner tandvårdskliniker har offentliggjorts samt rätt statistik om bl a  befolkningsunderlagen i Junsele och Västra. Engagemanget och stöttningen på såväl facebook som hemsidor samt från Junseleborna har varit mycket stort och positivt.

För några dagar sedan hölls i Härnösand det senaste mötet med landstingspolitiker och representanter från Junsele lokala råd och Byalagsforum och då meddelades att landstinget beslut att lägga ner tandvårdskliniken står fast. Idag tror och hoppas vi på att nya lösningar väntar…… och i ” Jônsel ge vi in´t opp sä lätt” – så kampen fortsätter……

Kontakter har tagits med privata tandvårdsföretag. Landstinget har ställt sig positiv till att sälja delar av utrustningen på kliniken och kommunen som också äger lokalen, kommer att själva förhandla med landstinget för att utrustningen skall kunna bli kvar.