MÖT UPP!

OFFENTLIGT  MÖTE

Måndagen den 21/3   2011  kl.16.00 på  Forum, Junsele angående den kommande planeringen av Junsele Centrum. I år startar den kommande planeringen och upprustningen för ett trevligare centrum i Junsele samhälle. Centrumgruppen med bl a kommunarkitekt Gunilla Rudehill informerar om de skisser och planer som tagits fram.

KOM och ställ frågor samt lämna  dina synpunkter !

 VÄLKOMNA !