Skolslöjdsutställning på Medborgarkontoret i sommar

Utställningen om skolslöjden är klar och finns att beskåda på Medborgarkontoret under sommaren fram till i höst någon gång. Till hösten skall vi göra en utställning om vantar.

Ha en bra sommar!

Gammal skolslöjd från Junsele
Gammal skolslöjd från Junsele
 
Gammal skolslöjd från Junsele
Gammal skolslöjd från Junsele

 

Aktiviteter 2012

BYALAGEN i  JUNSELE – SOMMAREN  2012 inbjuder  till ”ÖPPET HUS” 

   *MO by  Torsdag 14/6 kl.17.00-20.00 MO BYSTUGA,”Öppet Hus” kvastbindning, kolbullar,fika.

* JUNSELE  Lörd. 16/6 kl.11.00”De vilda blommornas dag”
samling hos Gunnel Malmqvist
 

* KVARNÅ Trädgård Söndag  17/6  kl.11-14.00 Rabarberfestival
Kl.11.00 Gudstjänst   Kl.12.00- Marknadsförsäljning, föreläsning, fikaförsäljning

* JUNSELEVALLEN    Midsommarafton 22/6  kl.13.00 VALLENCIA
-traditionellt midsommarfirande, servering, loppis.

* MO by  Söndag 24/6  kl.11.00 Gudstjänst vid Mo gamla kyrkplats.

* JUNSELE   den 29-30/6, 1/7  Kul Tur- festival,  musikuppträdande, konstutställningar, The Real Group, torghandel, guidade turer, samisk kultur, tatueringskonst m m.

* RÖÅN  Lörd. 30/6, Sönd.1/7  kl.11.00-17.00 Konst och Hantverksutställning
arrangerad  av Meta, Lilly o Brita. Välkomna till Tara Naturprodukter och till kaffeservering  i Stures T. Trädgård, Röån (vid dåligt väder inställt).

* KVARNÅ Trädgård  Lörd. 30/6 kl. 10-17.00, Sönd. 1/7 kl.11 -15.00 Konstutställningar, kaffeservering.

* EDEN   Lördag 7/7  kl.12.00-16.00 ”Öppet hus” i EDENS SKOLA
Tunnbrödbak, servering, skolmuseet öppet, fotoutställning av gamla skolkort.

* JUNSELEVALLEN  Söndag 8/7 kl.18.00 VALLENCIA  Sommarträff, musikcafé med  Kent Ingelsson och vänner. Fika, lotterier, musikkryss mm. Inträde.

* BYSJÖ by  Söndag  15/7  kl.14.00-17.00 Gudstjänst och Sommarcafé
Musikunderhållning, servering med ”abborrklämmor”
Plats: skyltat ner till stranden vid Bysjön.

* JUNSELEVALLEN Torsd. 19/7 kl.18.00 Vandring upp på BASTUBERGET samling Vallencia – medtag egen matsäck!

* GULSELE Fredag 27/7 kl.1900 Bygdegården ”Kul kultur i gles glesbygd” Konsert och allsång – Sara Karlsson sjunger och spelar. Servering.

*JUNSELEVALLEN  Lörd. 28/7 kl.12.00 samling vid Vallencia
Vandring till Gruv -och Tjälsbodarna (medtag  eget fika).

* JUNSELEVALLEN Sönd. 12/8 kl.11.00 Gudstjänst vid Vallencia, kyrkkaffe

* KVARNÅ Trädgård Lörd.6/10 Skördemarknad

Mer info om Junseles byar: www.junselebyar.se

LÖRDAGAR -Torgdagar  i  Junsele
med start den 7/7 mellan kl. 11.00-14.00 med  lokalt producerade varor från bygden.

Vandra  i  Junsele

Vandra utefter några av Junsele sockens gamla uppmärkta kyrkv./pilgrimsleder !

* Ridvägen/pilgrimsleden Mo by-Fransåsen ca19 km
*INFO: Junsele Turistbyrå tfn.0621-10155

* Kyrk./pilgrimsleden Eden- Mo ca 6,5 km
Infoplatser: Mo, Eden, Kläppsjö: kartor o foldrar

* Kyrk./pilgrimsleden Kläppsjö – Eden ca 12 km
Bokning +grupper:WILD WEST ADVENTURE 070- 6986062

Junsele Hembygdsgård öppet sommaren  2012

Midsommarafton 22/6 Servering kl.12.00 -16.00.  Mids.-dagen 23/6 kl. 12-16, Sönd.24/6 kl.12-16.

 Därefter servering o guidning Alla dagar fr.o.m Sönd.1/7  kl.12-16 t o m  sönd. 29/7.( ej 28/7-abbonerad).

*Söndag 22/7 kl.12.00 Hembygdsföreningen firar 80 år.  KL.18.00 i Junsele kyrka bjuder Hembygdsföreningen in till att lyssna på Ulrika Bodén, som sjunger psalmer med texter översatta av Nicke Sjödin.

 

Bârkspadda-nominering 2011

Vem får årets  BÂRKSPADDA ?

Ulf Henriksson Junsele djurpark 2010 års vinnare. Bakom står prisutdelaren Emma Tarberg, Emmas skorperia, 2009 års vinnare.
Ulf Henriksson Junsele djurpark 2010 års vinnare. Bakom står prisutdelaren Emma Tarberg, Emmas skorperia, 2009 års vinnare.

Nu är det tid att lämna in förslag på vem som skall få årets ”Bârkspadda”.

Förslag skall lämnas eller sändas in till:Junsele Medborgarkontor Forumvägen 4, 88037 Junsele eller lämnas in på ICA!

SENAST  FREDAG  9/12

På Skyltsöndagen 1:a advent 27/11 finns även möjlighet att lämna in nomineringar  på Julmarknaden, Torget i Junsele.

——————————————

Lokala rådet utser därefter årets mottagare av Bârkspaddan som delas ut vid  Nyårsfirandet den 31/12  2011  kl. 12.00 på Forum,Junsele.

Fjolårets mottagare av Bârkspaddan: Ulf Henriksson, Junsele Djurpark

—————————————-

Utdelandet av BÂRKSPADDAN är en ”tradition” i Junsele som startade år 1994 och i år 2011-delar vi ut den 19:e bârkspaddan!

Någon eller några av nedanstående  kriterier skall uppfyllas för att erhålla Bârkspaddan!

-Varit ambassadör för Junsele på något sätt ex.inom skrift, tal, idrott, musik etc.

-Engagerat ett flertal Junselebor i något som haft stor betydelse för Junsele/Junseles framtid. 

-Etablerat/utvecklat någon form av verksamhet som betyder/kommer att  betyda mycket för Junsele

-Gjort något som blivit uppmärksammat i media i stora delar av vår omväld

-Den som en gång fått ”Årets Bârkspadda” kan få den igen, men kraven ökar varje gång, för att få utmärkelsen. Den som fått ”Bârkspaddan” ena året bör sköta utdelningen året efter.

-Symbolen ”Årets Bârkspadda” skall utföras i trä och hand-smide i järn samt vara numrerad.

-”Årets Bârkspadda” utses av Junsele lokala råd och dess beslut går ej att ändra eller överklaga.

Första advent – julmarknad 2011

Första advent firas traditionsenligt med julmarknad.  

Tid kl 14:00-17:00. Plats: Torget mitt emot pizzerian Gomoran.

De som är intresserade av att boka bord kan ringa Elsie-Marie Svensson på 0621-21014 eller Susanne Johansson på 070-280 13 26.

Sista bokningsdag 23 november.

/Lars Eric

Nu är planeringen i gång för fullt

Nu är planeringen i gång för fullt – för ett trevligare centrum i Junsele samhälle.

TÅ´s reporter Katarina Östholm och Gunilla Rudehill med skisserna.
TÅ´s reporter Katarina Östholm och Gunilla Rudehill med skisserna.

Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor har en arbetsgrupp som speciellt arbetar med centrumupprustning i kommunens tätorter.

 Vid ett arbetsmöte för Centrumgruppen, som var på plats i Junsele den 21 mars var även  Junsele lokala råds ledamöter med  i en rundvandring. Där fick vi direkt på plats information av ansvariga tjänstemän och diskuterade samt lämna förslag till kompletteringar och ändringar av projekteringen av park o lekområdet, upprustningen av va-nätet, skyltning och upprustning av vägar. Vi diskutera den nya återvinningsstationen, busskurer m m  samt fick information om praktiska och tekniska lösningar på de olika delförslag och nya skisser som tagits fram.

Diskussion vid bankhuset.
Diskussion vid bankhuset.

 Under ett offentligt möte som Lokala rådet kallade till på Forum senare samma dag, informerade kommunarkitekten Gunilla Rudehill och de övriga ledamöterna i centrumgruppen om vad som kommer att göras nu, år 2011.

Kommunarkitekt Gunilla Rudehill på Forum
Kommunarkitekt Gunilla Rudehill på Forum

Park-och lekområdet mellan Medborgarkontoret/Forum samt PA Bygg kommer att färdigställas – huset i området håller nu på att rivas samt en del träd fälls,

I  år  flyttas även återvinigsstationen till kommunens mark bredvid OK, efter semestertiden i sommar kommer en förberedande upprustning av va-nätet att  göras efter Köpmangatan.

Centrumgruppen förhandlar också med Trafikverket, som ansvarar för Köpmangatan, om en upprustning efter gatan som även omfattar trottoarer och planteringar under 2012.

Många andra frågor och synpunkter kom upp på mötet, som samlade ett 30-tal deltagare bl a om behovet av en ordentlig upprustning av vägen upp till Djurpark och Campingen.

 På  Junsele Medborgarkontor i entre´n, finns information samt de senaste skisser och förslagen som Centrumgruppen tagit fram, som är ett  arbetsmaterial inför den kommande planeringen, för att få till ett trevligare Centrum i Junsele.

Rädda tandvården i Junsele

Turerna har varit många sedan den kalla februarikvällen för drygt en månad sedan -då över 300 Junselebor samlades på Forum för att påbörja kampen för att få behålla tandläkarmottagningen i Junsele.

Artiklar och insändare har skrivits i TÅ, kontakter har tagits med kommunen, inventering av den utrustning som kommer att bli kvar på tandläkarmottagning har gjorts tillsammans med personal från landstinget.  

En Facebook-sida om att Rädda tandvården i Junsele, har lagts upp. Denna sida har över 400 personer använt hittills och där kan man följa hur kampen dag för dag har utvecklats, information om landstingets underlag och kriterier för beslutet att lägga ner tandvårdskliniker har offentliggjorts samt rätt statistik om bl a  befolkningsunderlagen i Junsele och Västra. Engagemanget och stöttningen på såväl facebook som hemsidor samt från Junseleborna har varit mycket stort och positivt.

För några dagar sedan hölls i Härnösand det senaste mötet med landstingspolitiker och representanter från Junsele lokala råd och Byalagsforum och då meddelades att landstinget beslut att lägga ner tandvårdskliniken står fast. Idag tror och hoppas vi på att nya lösningar väntar…… och i ” Jônsel ge vi in´t opp sä lätt” – så kampen fortsätter……

Kontakter har tagits med privata tandvårdsföretag. Landstinget har ställt sig positiv till att sälja delar av utrustningen på kliniken och kommunen som också äger lokalen, kommer att själva förhandla med landstinget för att utrustningen skall kunna bli kvar.

MÖT UPP!

OFFENTLIGT  MÖTE

Måndagen den 21/3   2011  kl.16.00 på  Forum, Junsele angående den kommande planeringen av Junsele Centrum. I år startar den kommande planeringen och upprustningen för ett trevligare centrum i Junsele samhälle. Centrumgruppen med bl a kommunarkitekt Gunilla Rudehill informerar om de skisser och planer som tagits fram.

KOM och ställ frågor samt lämna  dina synpunkter !

 VÄLKOMNA !

Stormöte i Junsele angående nedläggningen av Folktandvården

Hela biosalongen på Forum, Junsele fylldes snabbt, på onsdagskvällen (23/2) när över 300 Junselebor kom till stormöte.

Rolf Enström, Bert Stenmark, ordföranden för Byalagsforum Roger Johansson samt Lokala rådets ordf. Bosse Pettersson lämnade information om vad som gjorts hittills och hur situationen är idag, när det gäller nedläggningen av tandvårdmottagningen.

Efter diskussioner, med frågor och inlägg från Junseleborna, enades man om att kampen för att få behålla tandläkarmottagningen i Junsele, måste fortsätta.

Nu finns kampen om tandvården i Junsele även på Facebook, gå in och läs på-”Rädda Tandvården i Junsele”.